เข้าสู่ระบบ  
 choose language/语言  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน
 
หน้าแรก  |   สินค้า / ร้านค้า  |   เกี่ยวกับเรา  |   วิธีการสั่งซื้อ  |   นโยบายบริษัท  |   ติดต่อเรา  |   คำถามที่พบบ่อย  

PRIVACY POLICY  

shoppingwebthailand www.shoppingwebthailand.com

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

www.shoppingwebthailand.com ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ของทั้งผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และสมาชิกของเว็บไซต์ โดยทั่วไปแล้ว ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ได้โดยมิต้องแจ้งเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวกับท่าน เว็บเซิฟร์เวอร์ของบริษัทจะบันทึกเพียงไอพี แอดแดรสของผู้เข้าชมเว็บไซต์ ซึ่งจะนำมาใช้สำหรับการนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาโดยเฉลี่ยของการเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท หรือการเข้าชมแต่ละเว็บเพจ เป็นต้น เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์ต่อไป

อย่างไรก็ดี www.shoppingwebthailand.com จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ และที่อยู่ ในกรณีที่ท่านต้องการใช้บริการต่างๆชอง www.shoppingwebthailand.com ด้วยการสมัครสมาชิกของเว็บไซต์และการลงทะเบียนเปิดร้านค้า ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรวบรวมไว้และใช้งานโดย www.shoppingwebthailand.com เท่านั้น

ในบางโอกาส www.shoppingwebthailand.com อาจทำการสำรวจทางออนไลน์ เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อความต้องการและข้อมูลของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เมื่อมีการดำเนินการสำรวจดังกล่าวจะมีการแจ้งให้ท่านทราบว่า www.shoppingwebthailand.com จะนำข้อมูลของท่านที่ได้การจัดเก็บทางอินเตอร์เน็ทไปใช้ดำเนินการอย่างไร การเข้าร่วมการสำรวจเหล่านั้นจะเกิดจากความสมัครใจ ดังนั้น ท่านสามารถเลือกที่จะเปิดเผย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านก็ได้

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจะใช้บังคับเฉพาะข้อมูลที่ได้มีการจัดโดยเว็บไชต์นี้เท่านั้น จะไม่ครอบคลุมถึงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคุลที่อาจมีขึ้นจากเว็บไซต์อื่นมีจุดเชื่อมโยงข้อมูลจากเว็บไซต์ www.shoppingwebthailand.com

 
shoppingwebthailand